Красива лампа със собствени ръце от картон

Красива лампа със собствени ръце от картон

Въоръжени с духовен нож и лепило, можете да направите хубава и много необичайна лампа за маса от тънък картон. Домашна лампа за маса от картон Първо се приготвят петоъгълни заготовки (изрязани от картон според предварително направен шаблон) и залепени заедно, както е показано на снимката. Домашна лампа за маса от картон След това отново от картона се изрязватпетоъгълник с кръгъл отвор в средата (в патрон диаметър крушка) и залепени. След касетата се завинтва в него с тел и лампа, и залепени картон 5 малки парчета, които служат за закрепване (те ще се облича горната част). Домашна лампа за маса от картон Е, последното нещо е комбинацията от части в едно цяло. Когато крушката изгасне, горната част се отстранява и подменя. Домашна лампа за маса от картон Становище на редакционната колегия: Лампата се оказа доста хубава, но картонът остава картон, външността му не е особено привлекателна. Затова има смисъл да го прикриваме, например, да го боядисваме с боя. На нюансите на живописта картон, добре написан тук, не забравяйте да проверите, ако все още се мисли за боядисване на лампата.

Коментари

коментари