Лампата от лаптопа

Лампата от лаптопа

Лампата от лаптопа. Лаптопът е универсален светлинен източник при прекъсване на захранването.

Коментари

коментари