Научете как да нарисувате нос на лицето на човек, можете от материалите, публикувани в статията

Научете как да нарисувате нос на лицето на човек, можете от материалите, публикувани в статията

Как да нарисувате нос по лицето на човек, който можетенаучете се от статията. Процесът на рисуване на лице е много труден, особено ако искате да представите реалистично изображение, портрет. Ето защо първо трябва да научите как да рисувате индивидуални детайли на лицето, в този случай на носа, като се вземат предвид анатомичните особености на човешката структура. Ако искате да научите как професионално да рисувате портрети, тогава такива подробности за лицето, като носа, както и всички останали елементи, трябва да бъдат взети много сериозно. Трябва да имате поне обща представа за неговите анатомични характеристики, хрущялни връзки и кости. Това са костните стави, които са основата за създаване на носа. Получените знания ще позволят на художника да отрази реалността, която можем да наблюдаваме в живота. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка №1 Изчертаване на носа може да се направи по два начина, скато използвате линии за рисуване, за да създадете предварително очертание или да използвате самолети. Нека разгледаме и двата начина. Работете върху рисунка, използвайки самолети За да започнете, трябва да поставите обекта в пирамида или призмата. Това действие прави работата по изображението на този лицев елемент по-проста и ви позволява да се придържате към правилните пропорции на носа по отношение на останалата част от главата. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка # 2 Първо, ще рисуваме пирамида на бъдещия нос. Разбира се, всеки човек има свои собствени уникални черти, по-специално визуално виждаме абсолютно различни носове. Независимо от това структурата на носа от гледна точка на анатомията е идентична във всички случаи. Основният аспект на рисуването е спазването на пропорциите. Също така е необходимо да се наблюдава позицията на обекта, който трябва да бъде изчертан (перспективата е взета под внимание) и ъгъла на наклона му. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка №3 Когато започнете да рисувате носа, трябва да започнетеизчертавайки основните стойности. Трябва да определим позицията на изобразения обект и неговия наклон. Сега ще очертаем формата, която ще рисуваме, и размера на обекта. След това трябва да нарисуваме дъга над веждите, основата, директно, носа. Определете и покажете неговата ширина, дължината на пирамидата, изчертайте мост на носа, а също и равнина (отпред). За да направите това, трябва да начертаем проектните точки. Те трябва да бъдат направени симетрично по отношение на оста, разделяйки носа на две равни половини. Точките винаги са сдвоени, имат огледално изображение един на друг. Мнението, че разстоянието между крайните точки на носа (крилата му) е равно на разстоянието между очите е грешно, макар и много рядко тези две разстояния съвпадат. Изчертаване на обект с помощта на конструктивни линии Можете да рисувате реалистично изображение на носа по различен начин, без да използвате изчисления на хрущялите. За да направите това, просто вземете формата на обекта за силата на звука. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка №4 Носът може да има различна форма, но има едно правило. Мускулите на скъсване се разминават по протежение на хрущяла, странични и останали, разположени върху крилата на носа. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка №5 Формата на обекта може да бъде поставена в определени рамки, като се използват плоскостите - отстрани, отгоре и отдолу. Те са покрити със сянка, както може да се види на фигурата. Как да нарисуваме нос на лицето на човека. Снимка №6 Опитахме се да ви разкажем за основнотомоменти и техники, за да ви информираме как да рисувате носа на лицето на човека. Всичко останало зависи от вас и вашето желание да научите как да рисувате. Естествено, няма да можете да изобразите този обект за първи път без грешки и трудности. Това не е страшно и съвсем естествено. За да направим изображението наистина правилно, отнема много време и обучение. Трябва да се опитате да направите толкова рисунки с образа на различните форми на носа. И тогава можете да си напишете наистина красив портрет. Успех в работата си.

Коментари

коментари