Многоетажен интериор

Многоетажен интериор

Внедряване на многоетажен интериор в тавана с помощта на редица стълби. Оказа се, че може би не е много удобно, но достатъчно красиво и оригинално. Многоетажен интериор

Коментари

коментари