Επιπλέον ψύξη για την εταιρεία

Επιπλέον ψύξη για την εταιρεία

Επιπλέον ψύξη για τον υπολογιστή από τον ανεμιστήρα, ένα κομμάτι χαρτόνι και παντοδύναμο scotch.

σχόλια

σχόλια