Σπιτικό τρίφτη

Σπιτικό τρίφτη

Αρκετά απλή αυτο-κατασκευασμένο τρίφτη,Πατάτα τρίφτης για το άμυλο, καθώς και την εξαγωγή χυμού από διάφορα φρούτα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, επεξεργάζεται 4 κουβάδες φρούτων σε δεκαπέντε λεπτά.

σχόλια

σχόλια