Αποθήκευση πυροσβεστήρα.

Αποθήκευση πυροσβεστήρα.

Αποθήκευση πυροσβεστήρα. Η φωτογραφία δείχνει σαφώς πώς να αποθηκεύσετε έναν πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην φτάσουν τα κακοποδιακά παιδιά, καθώς και οι κλέφτες οπλισμένοι με σφυρί ή βάση.

σχόλια

σχόλια