Καλάθι με άλογα

Καλάθι με άλογα

Ένα καλάθι για ένα άλογο. Από τα ατελείωτα ξεπερασμένα αυτοκίνητα μένει να κάνει, εκτός αν τα καρότσια δεν πληκτρολογούν και τριάντα χιλιόμετρα την ώρα.

σχόλια

σχόλια