Nepřipojujte diskety

Nepřipojujte diskety

Z disket, které se staly zbytečné, můžete udělat roztomilé květináče.

Komentáře

komentáře