Έχουν χτιστεί ένα μπαλκόνι χωρίς πόρτες και παράθυρα

Έχουν χτιστεί ένα μπαλκόνι χωρίς πόρτες και παράθυρα

Ερώτηση για την πλήρωση, αλλά γιατί υπάρχει μπαλκόνι; Θαύματα κατασκευής.

σχόλια

σχόλια